Skip to content

KİTAPLAR

Hey Gavur, Anlatsana

Hristiyanlar’la ilgili dedikodular çok yaygın ve hepsi birbirinden renklidir. Kimisine göre: “Bu Hristiyanlar yurtdışından destek alıp devletin kuyusunu kazıyorlar,” kimisine göre de, “Dinini değiştirip Hristiyan ol.

Kutsal Kitap değiştirildi mi?

Müslüman kardeşlerimiz asırlardır İncil’in tahrife uğradığını iddia ederler fakat bu hep sözde bir iddiadan ileri gitmemiştir. İlginç olan başka bir durum ise, İncil’in değiştiğine yalnız Müslüman kardeşlerimiz inanır. Fakat İncil’in değiştiğine dair tarihi bir kanıtları yoktur, hep değişmemiş İncil’den bahsederler fakat bunu gören bilen yoktur ne ilginçtir ki bazı Müslüman kardeşlerimiz sapkın Barnaba İncil’ini gerçek İncil olarak kabul ederler oysa bu İncil’in sahte olduğu da İslam ilahiyatçıları tarafından kabul edilmektedir.

İsa Mesih’in Hayatı

İki bin seneden beri milyonlarca insan İsa Mesih’in hayat ve öğretişine hayran kalarak etkilendiler.

Diriliş Gerçeği

‘Gerçegi bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kilacak.’ Isa Mesih

Allah’tan Gelen Rüyaları Anlamak

Rüyaların ve görümlerin Allah tarafından insanla iletişim kurmak amacıyla kullanıldığını görürüz. Peki ya günümüzde? Bu, günümüzde de gerçek olabilir mi?

Daha Kitaplar Okumak ister misiniz?